พัฒนาทักษะรพ.สต.รุ่นที่ 3

พัฒนาทักษะรพ.สต.รุ่นที่ 3

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จัดอบรมโครงการหลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รุ่นที่ 3