พิษณุโลกเปิดการฝึกร่วมผสม STRIKE 2023 กองทัพบกไทย-กองทัพบกสาธารณรัฐประชาชนจีน