ภัตตาคาร ส.เลิศรส

ภัตตาคาร ส. เลิศรส เปิดขายรูปแบบ Street Food เน้นใส่ถุงกลับบ้าน

ส.เลิศรส ภัตตาคารอาหารไทย-จีน แห่งแรกของพิษณุโลก เปิดมายาวนานกว่า 63 ปี ปรับตัวหลังได้รับผลกระทบโควิด 19 และเปลี่ยนถ่ายสู่ทายาทรุ่นที่ 3 ตัดสินใจปรับรูปแบบเป็น Street Food จำหน่ายอาหารในราคาย่อมเยาชาวบ้านจับต้องได้ แต่ได้ลิ้มรสชาติเหมือนภัตตาคาร