ภาคใต้

มอบพระพุทธชินราชจำลองให้วัดชายแดนภาคใต้

พระธรรมเสนานุวัตร เจ้าอาวาสวัดวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมืองพิษณุโลก จัดพิธีมอบพระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว ให้วัดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ ทำพิธีหล่อองค์พระ ในวันวิสาขบูชา และทำพิธีมอบให้กับวัดต่าง ๆ ที่ร้องขอ ในวันมาฆบูชา