ภาพมุมสูงเขื่อนแควน้อย

บินสำรวจระดับน้ำเขื่อนแควน้อยเหลือ 27 % มั่นใจบริหารได้ถึงฤดูฝน

เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อ.วัดโบสถ์ จ. พิษณุโลก ขณะนี้เหลือปริมาณในเขื่อน 259 ล้าน.ลบ.ม. หรือ 27 % ของความจุ แต่น้ำใช้การได้จริง เหลือเพียง 23 % เท่านั้น จนมองเห็นสันดินที่บริเวณประตูระบายน้ำของเขื่อน เป็นบริเวณกว้าง แต่ทางเขื่อนแควน้อย ยังมั่นใจที่จะน้ำเหลือถึงฤดูฝนปีนี้แน่นอน