มทบ.39 ระวัง โรคฮีทสโตรก ใส่ใจดูแลหน่วยฝึกทหารใหม่