มอบ 200 ทุนการศึกษาเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

มอบ 200 ทุนการศึกษาเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

ผู้ใหญ่ใจดี หลายหน่วยงานร่วมใจมอบ 200 ทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจนเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ที่วัดราชบูรณะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก