มะนาวพันธุ์ตาฮิติ

ปลูกมะนาวพันธุ์ตาฮิติ ทนแล้งสร้างรายได้งามที่ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม

หนุ่มพนักงานเอกชนเมืองกรุง หารายได้เสริมด้วยการปลูกมะนาวพันธุ์ตาฮิติ ผลใหญ่ ไร้เมล็ด สวนกระแสภัยแล้งสร้างรายได้เฉลี่ย 6-7 หมื่นบาทต่อเดือน สามารถสร้างอาชีพอย่างดีในภาวะแล้งในขณะนี้