มูลนิธิจ่าสิบเอกทวี -พิมพ์ บูรณเขตต์ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนครั้งที่ 34