“ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน”

เชิญชมการแสดงละครเทิดพระเกียรติ“ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน” 17-19 ม.ค.63 ที่พระราชวังจันทน์

อบจ.พิษณุโลก เชิญชมการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ตอน “ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน” ในวันที่ 17-19 ม.ค.นี้ ที่พระราชวังจันทน์

ชมแน่นวังจันทน์ “ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน”

แสดงแสง เสียง(Light & Sound) “ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน” ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก คืนวันที่ 18 – 20 มกราคม 2556 ณ เวทีการแสดงบริเวณพระราชวังจันทน์ วันแรกของการแสดงแสงเสียงมีประชาชน เข้าร่วมชมจำนวนมาก