รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงราย

รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย

จังหวัดพิษณุโลก เร่งรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จับมือ อสม. ลงพื้นที่ให้ความรู้และแจกทรายอะเบท