รด.จิตอาสาร่วมสร้างความดีทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ