รถไฟข้ามแม่น้ำแคว จ.พิษณุโลก

บูรณะสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำแควน้อย จ.พิษณุโลก ร่วมสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

การรถไฟแห่งประเทศไทย บูรณะสะพานรถไฟข้าแม่น้ำแควน้อย ร่วมสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เคยถูกทิ้งระเบิดแต่ไม่โดนทำลาย เพื่อเสริมคุณภาพสะพานเก่าให้สามารถรองรับหัวรถจักรใหม่ได้ สถานีแควน้อย อ.เมือง จ.พิษณุโลก