รองผู้ว่าพร้อมทหาร มทบ.39 ตรวจความเรียบร้อยพื้นที่วัดโบสถ์