รองแม่ทัพแจกหน้ากากอนามัยให้คำแนะนำประชาชนป้องกันโควิด