รอยพระพุทธบาทตะแคง

สืบสานพระเพณีตักบาตรเทโววัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลงครั้งที่ 63

ชาวบ้านอ.วังทอง จ.พิษณุโลกร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะครั้งที่ 63 พระภิกษุสงฆ์เดินลงบันไดจากเขามารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งและข้าวต้มโยนจากชาวบ้าน

เปิดงานนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาสมอแคลง ประจำปี 2563 6-10 กุมภาพันธ์

พิษณุโลกจัดพิธีเปิดงานนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาสมอแคลง ประจำปี 2563 เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว