รังผึ้งหลวงย่าง

หน้าฝนมีน้อยมาก

14 กย.56 เจ๊ยงค์ นั่งย่างรังผึ้งหลวงห่อใบตองให้ลูกค้า ช่วงหน้าฝนรังผึ้งหลวงแทบไม่มีวางจำหน่าย เป็นธรรมชาติของทุกปี เมื่อเข้าสู่หน้าหนาวและหน้าร้อนแล้ว จะพบเห็นรังผึ้งหลวงวางขายจำนวนมาก ที่ร้านเจ๊ยงค์ ตลาดใต้ ตลาดเทศบาล 1.อ.เมืองพิษณุโลก

ชิมรังผึ้งหลวงย่างที่ตลาดใต้

รังผึ้งหลวงห่อใบตอง ย่างไฟร้อน รสชาติหวาน มัน เค็ม ร้านพี่ยงค์ ขายทุกเช้าที่ตลาดใต้ ตลาดเทศบาล 1 อ.เมืองพิษณุโลก