รับฟังความเห็นแก้รัฐธรรมนูญ

เปิดเวทีสาธารณะรับฟังความเห็นแก้รัฐธรรมนูญปี 60 ที่จ.พิษณุโลก

คณะกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญปี 60 เปิดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังและรวบรวมความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ เริ่มคิกออฟที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นแห่งแรก