ร้องเงินในบัญชีหาย 50 ล้าน

ร้องศูนย์ดำรงธรรมจ.พิษณุโลกเงินในบัญชีหาย 50 ล้านบาท

เฮียฝามหาเศรษฐีระดับร้อยล้านตลาดหนองตม อ.พรหมพิราม พร้อมลูกชายโร่ร้องศูนย์ดำรงธรรมพิษณุโลก เงินในบัญชีธนาคารหายกว่า 50 ล้านบาท