ร้านหว่อง

ลงข่ายหาปลาเจอระเบิด

ชาวบ้านผวาหวั่นระเบิดแจ้งเจ้าหน้าที่ ตร.ตรวจสอบหลังเจอลูกระเบิดติดข่ายริมน้ำน่าน ขณะเก็บข่ายดักปลาขึ้นจากแม่น้ำน่าน เจอลูกระเบิดติดจึงเก็บมาไว้ใต้สะพาน แต่หวั่นระเบิดตูมโดนผู้สัญจรไปมา

“ร้านหว่อง”หมายวัดระดับน้ำน่าน

แม่น้ำน่านสูงแตะตลิ่งคราใด ร้านหว่องริมน่าน เชิงสะพานบายพาส อ.เมืองพิษณุโลก มักตกเป็นหมายที่คนสนใจว่าร้านหว่องจะถูกท่วมหรือไม่ ถ้าน้ำท่วมพื้นร้านหว่องก็เตรียมตัวเสริมกระสอบทรายได้เลย