ร้านเช่าหนังสือบ้านทองเจริญ

บ้านทองเจริญหนังสือเช่า 1 เดียวที่ยังเหลืออยู่ในพิษณุโลก

ร้านเช่าหนังสือ ธุรกิจที่เคยเป็นดาวรุ่งในยุค 80 จากวันวานที่รุ่งโรจน์สู่วันที่เริ่มโรยรา ในยุคเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี เด็กรุ่นใหม่ถาม ทำไม? ต้องเช่าหนังสืออ่าน ในโซเชียลมีทุกอย่างที่ต้องการค้นหา