ร.ต.อ.มินทร์  มิชสินธ์

ชื่นชม ผู้กองมินทร์ จ่ายค่าปรับศาลให้คุณยาย ถูกตัดสินบุกรุกที่ดินกรมเจ้าท่า

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ชื่นชมตำรวจน้ำดี ผู้กองมินทร์ แห่ง สภ.เมืองพิษณุโลก ที่เสียสละจ่ายค่าปรับศาลให้คุณยายที่ถูกตัดสินบุกรุกที่ดินกรมเจ้าท่า ถึงแม้ว่าจะอยู่มานานกว่า 50 ปี วันตัดสินคุณยายต้องจ่าย 7400 บาท แต่ด้วยคุณยาย ยากจนไม่มีเงินจ่าย ผู้กองมินทร์ เตรียมควักจ่ายแทน แต่ศาลท่านเมตตา ลดให้คุณยายให้จ่าย วันละ 25 สตางค์ รวมเป็นเงิน 124 บาท ทำให้ผู้กอง รีบจ่ายให้คุณยาย ทันที ท่ามกลางขอบคุณของคุณยาย ที่เห็นตำรวจมีน้ำใจงาม