ลงแขกเกี่ยวข้าว

กองทัพภาคที่ 3จัดกิจกรรมลงแขกประสานเคียวเกี่ยวข้าว

พลโทปรีชา จันทร์โอชา แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานกิจกรรมงานลงแขกประสานเคียวเกี่ยวข้าว ตามโครงการขยายผลศูนย์การเรียนรู้สู่การพัฒนาสวัสดิการเพื่อขยายผลไปสู่กำลังพบและครอบครัว กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ปลูกข้าวในพื้นที่ 44 ไร่ คาดได้ผลผลิต 22 ตัน ที่บริเวณหน้ากองบังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมืองพิษณุโลก

ลงแขกเกี่ยวข้าวนาขันบันได

ชาวเขาบ้านน้ำจวง ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวและสร้างสัมพันธ์อันดีกับคนพื้นราบ