ลำน้ำภาค

อบจ.ร่วมกับชาวบ้านอ.ชาติตระการทำฝายชะลอน้ำกั้นลำน้ำภาค

อบจ.พิษณุโลก ร่วมกับอำเภอชาติตระการและชาวบ้านช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ำตามโครงการ “รวมพลคนสร้างฝายชะลอน้ำ” ที่บ้านปากรอง ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก