ล่องแก่งเก็บขยะ ดึงเยาวชนอ.วังทองร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมลำน้ำเข็ก

ล่องแก่งเก็บขยะ ดึงเยาวชนอ.วังทองร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมลำน้ำเข็ก

ชมรมรักษ์ลำน้ำเข็ก ร่วมกับหลายหน่วยงาน ดึงเยาวชน โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม ล่องแก่งเก็บขยะ พร้อมปลูกไม้ดอกนานาพรรณ ตลอดเส้นทางลำน้ำเข็ก อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ก่อนเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวชิมกาแฟแก่งซ่องล่องแก่งลำน้ำเข็ก ประจำปี 2559