วัดบ้านป่า

วัดบ้านป่า เปิดโรงทานแจกอาหารให้กับญาติโยมบรรเทาความเดือดร้อน

คุณพระช่วย!! วัดบ้านป่า เปิดโรงทานแจกอาหารให้กับญาติโยมบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด 19

ไหม้กุฏิพระวัดบ้านป่าวอดทั้งหลัง

ไฟฟ้าลัดวงจรไหม้กุฏิพระ วัดบ้านป่า ต.บ้านป่า อ.เมือง จ.พิษณุโลกเสียหายทั้งหลัง ขณะที่พระลูกวัดกำลังร่วมฉันเพลบนศาลาการเปรียญ เจ้าของกุฏิเสียบปลั๊กพัดลมและทีวีทั้งไว้