วัดอินทรีย์

พระพุทธชินราชแกะสลักจากไม้ตะเคียนทองที่วัดอินทรีย์

วัดอินทรีย์ ชื่อวัดนี้เกิดจากชื่อของต้นไม้ในแถบจังหวัดพิษณุโลก และที่วัดนี้ยังมีพระหลวงพ่อพระพุทธชินราชไม้คะเคียนทองที่ใหญ่ที่สุด ประดิษฐานอยู่ ซึ่งสวยงามเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างมาก