วันครู

จัดพิธีบูรพาจารย์ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันครูจ.พิษณุโลก

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จัดงานวันครู ครั้งที่ 64 อย่างยิ่งใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก คารวะคุณครูสมัยเรียนประถมบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกจัดกิจกรรมไหว้ครู

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกจัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2557 ให้กับผู้ต้องขังจำนวน 399 คน เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ที่ให้วิชาความรู้แก่ผู้ต้องขัง พร้อมกับมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาผู้ต้องขังที่สำเร็จในหลักสูตรประจำปี 2557 เพื่อเป็นการรับรองคุณวุฒิแก่ผู้ต้องขัง สามารถนำใบประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรที่ได้รับนี้ไปประกอบอาชีพได้หลังพ้นโทษมีนายวัฒนะ กันนะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธี ไหว้ครูและมอบประกาศนียบัตร

สวดมนต์เย็นเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันครู

ครูสองแควร่วมใจสวดมนต์เย็นเฉลิมพระเกียรติ “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” และ ขอให้ประเทศไทยมีความสงบสุขไม่เกิดความรุนแรง

ครูเทศบาลทำบุญทอดผ้าป่าช่วยนักเรียนพิการ

ครูและบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมทอดผ้าป่าแด่โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา ในโอกาสงานวันครู 16 มค.56

ครูสองแควจัดพิธีทำบุญอุทิศกุศลให้ครูที่ล่วงลับ

ครูจำนวนมาก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร อุทิศส่วนกุศลให้แก่ครูผู้ล่วงลับ ส่วนครูดีเด่น ใสนเขตเทศบาลนครพิษณณุโลก 87 ราย รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์