วันคล้ายวันสวรรคตร.9

จ.พิษณุโลกจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9

จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 3 และหน่วยงานราชการจัด พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมกันนี้ทาง มณฑลทหารบกที่ 39 นำโรงครัวเคลื่อนที่จัดทำอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาทำบุญ