วันจักรี

จ.พิษณุโลกประกอบพิธีถวายราชสดุดีวันมหาจักรีบรมราชวงศ์

จังหวัดพิษณุโลกประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช และประกอบพิธีสงฆ์ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราชและวันมหาจักรีบรมราชวงศ์

ถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำข้าราชการและพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดพิษณุโลก ประกอบพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช พระปฐมกษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

ถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช

ผวจ.พิษณุโลกนำข้าราชการและพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดพิษณุโลก ประกอบพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช พระปฐมกษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ที่พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช หน้าสำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลกหลังเดิม