วันพระ

วันพระ ทำบุญแบบ new normal ภายใน 30 นาที

วันพระ ที่จังหวัดพิษณุโลก วัดหลายแห่งเริ่มปรับการทำบุญในวันพระใหม่ แบบ new normal ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 นาที ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด

วันพระคัดกรองเข้มตรวจอุณหภูมิเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้ญาติโยม

วัดต่าง ๆ ในจังหวัดพิษณุโลกเริ่มมาตรการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิญาติโยมผู้มาทำบุญ เตรียมแอลกอฮอล์ล้างมือ ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัย ช่วยลดการรับและแพร่เชื้อโควิด-19