วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

มอบรถบัส 2 คัน ให้เทศบาลนครพิษณุโลก

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช มอบรถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง ให้เทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์รับส่งนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก จำนวน 5 โรงเรียน ไปทำกิจกรรมต่างนอกสถานที่ได้

มอบวุฒิบัตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต

ผวจ.พิษณุโลกเป็นประธานในพิธี มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 61 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

พัฒนาทักษะรพ.สต.รุ่นที่ 3

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จัดอบรมโครงการหลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รุ่นที่ 3