วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

อาชีวศึกษาพิษณุโลกร่วมบริจาคโลหิตให้กาชาด

เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ออกรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก