วิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช

ปิดวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช 20 วัน ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

วัดใหญ่ปิดวิหาร งดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาภายในบริเวณวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช เบื้องต้น 20 วัน 26 เม.ย.-15 พ.ค.64 ตามคำแนะนำของสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

ปิดวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชตั้งแต่ 25 มี.ค.63 ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

วัดใหญ่ ปิดวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช ตั้งแต่ 25 มี.ค.63 เป็นต้นไปยังไม่มีกำหนดเปิด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

วัดใหญ่เสนอกรมศิลปากรบูรณะวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช

วัดใหญ่ เสนอกรมศิลปากรและสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บูรณะวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช ที่เครื่องบนที่เป็นไม้เริ่มชำรุดทรุดโทรม ผุกร่อนหลายจุด หลังจากมีการบูรณะเมื่อ 30 ปีผ่านมา และหาวิธีการระบายความร้อนจากวิหาร ขณะที่ตัวแทนของกรมศิลปากรและสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ลงพื้นที่ตรวจสอบ รอคณะกรรมการพิจารณา

บุกพิสูจน์นำสไบแดงห่มพระรูปพระสุพรรณกัลยา

กปปส.พิษณุโลก[บุกพิสูจน์มือดีนำสไบแดงไปห่มพระรูปพระสุพรรณกัลยา ในวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช วัดใหญ่ อ.เมืองพิษณุโลก มีผู้ถ่ายภาพและโพสต์ลงเฟซบุ๊คเมื่อ 1 มีค. รปภ.ดูแลวิหารได้นำออกไปแล้วในวันเดียวกันและนำมาทิ้งไว้ในถังขยะหน้าวิหาร