ศอ.จอส.พระราชทาน พลพัฒนาที่ 3 มอบสิ่งของอุปโภคให้กับผู้ยากไร้ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต