สงกรานต์เมืองสองแคว

ยิงวัยรุ่นดับสงกรานต์เมืองสองแคว

จนท.ตร.สภ.เมืองพิษณุโลก ตรวจสอบเหตุ กลุ่มวัยรุ่นเขม่นกัน ตามยิงหนุ่มวัย 19 ปีขณะเล่นน้ำสงกรานต์ ถ.บรมไตรโลกนารถ อ.เมืองพิษณุโลก หน้ารพ.อินเตอร์เวชรการ แพทย์ช่วยเต็มที่ทนพิษบาดแผลไม่ไหว

แต่งเมืองซุ้มเล่นน้ำถนนกล้วยตาก

ชุมชนต่าง ๆ ในอ.เมืองพิษณุโลก นำต้นกล้วย ทางมะพร้าวและกล้วยหลากหลายสายพันธุ์มาตกแต่งซุ้มเล่นน้ำสงกรานต์บนถนนกล้วยตาก มีพิธีเปิดในวันที่ 13 เมษายน 2555