สถานธนานุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก

เตรียมงบ 116 ล้านบาทรับจำนำช่วงเปิดเทอม

โรงรับจำนำทั้ง 2 แห่งของเทศบาลนครพิษณุโลกเตรียมงบสำรอง 116 บ้านลาท รับช่วงเปิดเทอมที่ผู้ปกครองจะใช้บริการมาก พร้อมปรับลดดอกเบี้ย 25 สตางค์ เพื่อช่วยเหลือประชาชน