สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก

ภาคเอกชนคาดหวังรัฐบาลใหม่แก้ปัญหาเศรษฐกิจ ถ้าไร้คอรัปชั่นแม้เสียงปริ่มน้ำอยู่ได้ยาว

พิษณุโลก ภาคเอกชนและภาคประชาชนจ.พิษณุโลกยินดีได้นายกฯเลือกจากสภา การใช้ม.44 จะยุติ มุมมองจากต่างประเทศจะเชื่อถือไทยมากขึ้น คาดหวังแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ ถ้ารัฐบาลใหม่ไร้ปัญหาคอรัปชั่น จะอยู่ได้ยาว แม้ว่าเสียงในสภาจะปริ่มน้ำ

12 สุดยอดนักคิดเมืองพิษณุโลก

ครบรอบการสถาปนา 12 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก เฟ้นหาบุคคลที่เป็น สุดยอดนักคิดของเมืองพิษณุโลก 12 ท่าน เพื่อเชิดชูเกียรติและบันทึกประวัติ แต่ละบุคคลให้เป็นแบบอย่างและเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้อนุชนรุ่นหลังได้รับรู้ สร้างคุณค่าและเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม

จัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ครั้งที่ 1

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก จัดแถลงข่าวสื่อมวลชน เรื่องการจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2557 นี้ที่โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว นำกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มผู้ผลิต กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผ่านการคัดสรร ที่มีคุณภาพมาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้ากว่า 150 รายการ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

จัดงาน Smart Show case & Outlet Fair2014 28 – 31 สิงหาคม 2557

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 แถลงข่าวสื่อมวลชนเตรียมจัดงาน Smart Show case & Outlet Fair 2014 ร่วมคิด ร่วมสร้าง เพื่อเศรษฐกิจไทย จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 – 31 สิงหาคม 2557 ในช่วงเวลา 10.00 – 21.00 น. ของทุกวันที่ โรงแรมรัตนาแกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น