สวนก้ามปูอินทผลัม

เปิดสวนก้ามปูอินทผลัม ที่ผาขี้ควาย ผลักดันให้เป็นจุดเช็คอินดึงดูดนักท่องเที่ยว

เกษตรกร อ.นครไทย ปลูกอินทผลัม ขาย เป็นปีแรกราคาสดใส กิโลกรัมละ 400-500 บาท งัดกลยุทธ์ เปิดสวนให้นักท่องเที่ยวและลูกค้ามาเลือกซื้อถึงต้น