สวนชมน่านพิษณุโลก

น่าชื่นชมออกกำลังกายไปเก็บขยะไปด้วยที่สวนชมน่านฯพิษณุโลก

ชาวพิษณุโลกหลายคนมาเดินวิ่งออกกำลังกายที่สวนชมน่านฯ อ.เมืองพิษณุโลกเป็นประจำ ทนเห็นขยะทิ้งกลาดเกลื่อนไม่ได้ เดินเก็บรวบรวมใส่ถุงนำไปทิ้ง ไม่อยากให้ลอยลงแม่น้ำ อายนักท่องเที่ยวที่มาเยือน