สวนผักกลางเมือง

สวนผักกลางเมืองสู้ภัยโควิด เจ้าของที่ดินให้ชาวบ้านปลูกผักสวนครัวบริโภคในครัวเรือน

ขาวบ้านชุมชนประสงค์ประสาท กลางเมืองพิษณุโลก ปรับที่ดินรกร้างว่างเปล่า 1 ไร่เศษ เฮียชัย นายธนันท์ชัย วสุธรรม์ธีรกุล เจ้าของที่ใจดีให้ใช้ประโยชน์ เป็นแปลงปลูกพืชผักสวนครัว ลดรายจ่ายใช้บริโภคในครัวเรือน ปลูกพืชระยะสั้นสารพัดชนิด ได้ทั้งผักและสุขใจ ช่วงได้รับผลกระทบ รายได้หาย จากการระบาดของโควิด-19