สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน จังหวัดพิษณุโลก

ชมดอกสร้อยสยาม หนึ่งเดียวที่สวนพฤกศาสตร์สกุโณทยาน

ชมดอกสร้อยสยาม หนึ่งเดียวของไทย ที่กำลังออกดอกสีชมพูสวยสด ที่สวนพฤกษศาสตร์ สกุโณทยาน   หลังทางสวนพันธุ์สร้อยสยามจากสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า มาปลูกเพื่อขยายพันธุ์ให้ออกดอกสวยงาม

ต้นไม้ที่พ่อปลูก เติบใหญ่เจริญงอกงาม 58 ปีแล้ว ที่สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน จ.พิษณุโลก

ต้นไม้ที่พ่อปลูกบริเวณสวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน จังหวัดพิษณุโลก ถึงแม้เวลาจะผ่านไปนานมากแล้ว ต้นไม้ของพ่อก็ยังมีความเจริญเติบโตอย่างเต็มที่