สวนองุ่นอรุณรุ่ง

เที่ยวสวนองุ่นอรุณรุ่งต.บ้านกร่าง เลือกตัดพันธุ์แบล็คโอปอร์ไร้เมล็ดปลอดสารพิษในโรงเรือน

เจ้าของผู้ประกอบการขนส่งโลแจ็สติดส์ใช้พื้นที่ที่ซื้อไว้ปลูกองุ่นพันธุ์แบล็คโอปอร์ ไร้เมล็ดปลอดสารพิษ ขายเสริมรายได้และไม่เก็บค่าเข้าไปเที่ยวชมแต่อย่างไร เสริมท่องเที่ยวชุมชนในช่วงที่โรคโควิด ระบาด