สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด

เปิดตลาดนัดข้าวเปลือกผ่านกลไกสหกรณ์ที่อ.พรหมพิราม

เปิดตลาดนัดข้าวเปลือกจังหวัดพิษณุโลกปีการผลิต 2561/62 ครั้งที่ 1 ที่จุดบริการสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัดเพื่อเพิ่มช่องทางให้เกษตรกรได้มีอำนาจการต่อรองมากขึ้น แก้ไขปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำ ใช้กลไกสหกรณ์เป็นตลาดรับซื้อผลผลิตข้าวเปลือกจากเกษตรกรโดยตรง ในราคานำตลาด สูงกว่าตลาดตันละ 100-200 บาท