สอบครูผู้ช่วยพิษณุโลก

เลขากพฐ.ตรวจสนามสอบครูผู้ช่วยวันที่สองไม่พบทุจริต

สอบครูผู้ช่วยวันที่ 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ในขณะที่ เลขาธิการ กพฐ.พอใจระบบการจัดการของทุกสนามสอบทั่วประเทศ

คุมเข้มสอบครูผู้ช่วย ป้องกันทุจริต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 คุมเข้มสอบครูผู้ช่วย ตั้งจุดรับฝากของโดยเฉพาะเครื่องมือสื่อสารห้ามนำเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด พร้อมมาตรการออกห้องสอบพร้อมกัน ป้องกันทุจริต เหมือนการสอบเข้าตำรวจ