สะพานข้ามแม่น้ำน่านพิษณุโลกแห่งใหม่

คืบหน้าไปมาก สะพานข้ามแม่น้ำน่านจ.พิษณุโลกแห่งใหม่ กำหนดเสร็จส.ค.64

ชมความคืบหน้าการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำน่านจ.พิษณุโลกแห่งใหม่ คืบหน้าไปมาก กำหนดแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม 2564 เชื่อมการท่องเที่ยวฝั่งวัดใหญ่และฝั่งพระราชวังจันทน์