สำนักประชาสัมพันธ์เขต4

สร้างวัตถุมงคลเบญจ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ รุ่นปฎิหาริย์

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พิษณุโลกแถลงข่าวสื่อมวลชนเตรียมจัดสร้างวัตถุมงคล เบญจ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ รุ่นปฎิหาริย์ เพื่อหารายได้พัฒนา สปข.4 และสาธารณประโยชน์ในโอกาสครบรอบปีที่ 26 บูชาเหรียญละ 99 บาท สั่งจอง – บูชา พร้อมโอนเงินได้ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พิษณุโลก “กองทุนพัฒนา สปข.4 ธ.กรุงไทย สาขาพิษณุโลกเลขที่บัญชี 601-085-7686 ติดต่อสอบถาม 055-322694,055-256325

คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ“เย็นศิระเพราะพระบริบาล”

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก จัดมหกรรมคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ“เย็นศิระเพราะพระบริบาล” เพื่อสะท้อนพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84พรรษา