สืบจังหวัดพิษณุโลกร่วม สภ.วังทอง รวบนักพนันไม่สนโควิดระบาด