สุรินทร์ ฐิติปุญญา

สุรินทร์ลาออกนายกอบจ.ก่อนครบวาระ 1 วัน

สุรินทร์ ฐิติปุญญา ลาออกจากตำแหน่งนายกอบจ.พิษณุโลก ก่อนครบวาระ 1 วัน ส่งผลให้เลือกตั้งนายกอบจ.พิษณุโลกภายใน60 วัน คาดกลางเดือนพฤศจิกายน 2555 ส่วนส.อบจ.อยู่ระหว่างพิจารณาแบ่งเขต กำหนดเลือกภายหลัง