หน้ากากอนามัยแบบผ้า

จ.พิษณุโลกรวมพลังจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า 200,000 ชิ้นแจกประชาชน

คณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก รวมพลังจัดทำหน้ากากอนามัย 200,000 ชิ้นเพื่อรณรงค์ป้องกันโรคไวรัส โควิด 19

จังหวัดพิษณุโลกระดมทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าแจกประชาชนป้องกันไวรัสโควิด-19

คณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมรวมพลังจัดทำหน้ากากอนามัยจากผ้า รณรงค์ป้องกันไวรัสโควิท 19 แจกให้ประชาชนฟรี

ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลกเดินสายออกสอนอสม.-ประชาชนทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าใช้เอง

จากสถานการณ์ขาดแคลนหน้ากากอนามัย ทางศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก จึงได้จัดโครงการสอนความรู้การทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประชาชนที่สนใจ โดยจะกระจายสอนตามแหล่งชุมชนตลอดสัปดาห์